Blue Flower

 >>> Komunikat dyrektora w sprawie wolnych miejsc w roku szkolnym 2019/2020

Informujemy, że do dnia 14.02.2019 rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola mają obowiązek złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
Nie złożenie deklaracji w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od 01.09.2019 roku.
Druki dostępne w placówkach przedszkolnych

 <<< Zarządzenie Wójta w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego

<<< Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia kryteriów

 

 

 

Ogłoszenie

Publiczne Przedszkole w Brożcu informuje,

że wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na wolne miejsca na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane od dnia 22.02.2019 r. do 07.03.2019 r.

Druki wniosków będą do pobrania na stronie internetowej przedszkola www.ppbrozec.pl

lub w placówkach przedszkolnych.

Wnioski należy składać do dyrektora przedszkola.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

REKRUTACJĘ 2018/2019 ZAKOŃCZONO

 

Przedszkole prowadzi postępowanie uzupełniające na 11 wolnych miejsc do oddziału w Kromołowie.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 03.04.2018 r. do 10.04.2018 r.

 

>>>Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Publicznego Przedszola w Brożcu

 
 
Przypominamy, że do dnia 26.03.2018 r. należy złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia (druki dostępne w placówkach i na stronie poniżej)
 
 
 

>>>Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Brożcu

 

>>> Komunikat dyrektora w sprawie ilości wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2018/2019

 

 

Ogłoszenie

 

Publiczne Przedszkole w Brożcu informuje, że wnioski

o przyjęcie dziecka do przedszkola na wolne miejsca

narok szkolny 2018 / 2019 będą przyjmowane

od dnia26.02.2018 r. do 16.03.2018 r.

Druki wniosków będą do pobrania na stronie internetowej przedszkola  www.ppbrozec.pl lub w placówkach przedszkolnych:

– Publiczne Przedszkole w Brożcu, ul. Miodowa 28

– Publiczne Przedszkole w Brożcu oddział w Kromołowie

Wnioski należy składać do dyrektora przedszkola.


 

>>> Zarzadzenie Wójta Gminy Walce w sprawie określenia terminów rekrutacji

>>> Uchwała Rady Gminy Walce w sparwie ustalenie kryteriów na drugi etap rekrutacji

 

Dokumenty do pobrania:

 

 Załączniki do wniosku:

> Oświadczenie o zatrudnieniu

> Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

> Oświadczenie rodziny objętej nadzorem kuratorskim bądź objętej pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej

> Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie

> Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

>>> Oświadczenie o wyrażeniu woli zapisu do Publicznego Przedszkola w Brożcu