Blue Flower

 Lista dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola w Brożcu

1. Heinz Matylda
2. Kurpiela Emilia
3. Płachetka Piotr
4. Przywara Iga
5. Sowik Marta

Lista dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola w Brożcu oddział w Kromołowie

1. Kloske Karol
2. Kwiecień Anastazja
3. Kipka Piotr
4. Krolik Błażej


 

Lista dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Brożcu

  1. Heinz Matylda           3 pkt
  2. Kurpiela Emilia         36 pkt
  3. Płachetka Piotr           3 pkt
  4. Przywara Iga             15 pkt
  5. Sowik Marta             15 pkt

Liczba punktów gwarantująca przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Brożcu wynosi 3 pkt.

 

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Brożcu oddział w Kromołowie

  1. Kloske Karol               45 pkt
  2. Kwiecień Anastazja     33 pkt

Liczba punktów gwarantująca przyjęcie do Publicznego Przedszkola

w Brożcu oddział w Kromołowie wynosi 33 pkt

 

 

Lista dzieci niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Brożcu

oddział w Kromołowie

  1. Kipka Piotr
  2. Krolik Błażej

 


Dokumenty do pobrania:

>>> Wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Brożcu na rok szkolny 2017/2018

Załączniki do wniosku:

> Oświadczenie o zatrudnieniu

> Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

> Oświadczenie rodziny objętej nadzorem kuratorskim bądź objętej pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej

> Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie

> Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

 

>>> Oświadczenie o wyrażeniu woli zapisu do Publicznego Przedszkola w Brożcu