Blue Flower

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola w Brożcu

 

Lista dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola w Brożcu przy ul. Miodowej 28

1. Bannert Maksymilian
2. Brzank Lena
3. Gawron Martyna
4. Miczka Piotr
5. Wosczyna Aron

 

Lista dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola w Brożcu oddział w Kromołowie

1. Blacharski Jan
2. Gramala Marek
3. Hadasz Igor
4. Kipka Paweł
5. Klinke Paulina
6. Kowalska Emilia
7. Lewicka Zofia
8. Machon Maja
9. Marks Anna
10. Siodlaczek Karolina
11. Slawik Frank
12. Śmiech Nina

 

Lista dzieci nieprzyjętych do wybranego przez siebie oddziału Publicznego Przedszkola w Brożcu na rok szkolny 2016/2017

1. Bulla Julia
2. Heinz Milena
3. Krych Emilia
4. Siarka Patryk

Liczba wolnych miejsc w oddziale w Brożcu: 5

 

DODATKOWA INFORMACJA

Po utworzeniu dodatkowego oddziału w Publicznym Przedszkolu Walcach zostaną zwolnione miejsca w oddziale zamiejscowym Publicznego Przedszkola w Brożcu w Kromołowie, przez dzieci zapisane równocześnie do obydwóch przedszkoli, wtedy to będzie możliwe przyjąć pozostałe dzieci zainteresowanych rodziców.


Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Brożcu

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Brożcu na rok szkolny 2016/2017

1. Bannert Maksymilian 0 pkt.
2. Brzank Lena 0 pkt.
3. Gawron Martyna 0 pkt.
4. Miczka Piotr 30 pkt.
5. Wosczyna Aron 0 pkt.

Liczba punktów gwarantująca przyjęcie do przedszkola wynosi 0 punktów.

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Brożcu oddział w Kromołowie na rok szkolny 2016/2017

1. Blacharski Jan 12 pkt.
2. Bulla Julia 6 pkt.
3. Gramala Marek 12 pkt.
4. Hadasz Igor 36 pkt.
5. Heinz Milena 6 pkt.
6. Kipka Paweł 30 pkt.
7. Klinke Paulina 12 pkt.
8. Kowalska Emilia 18 pkt.
9. Krych Emilia 0 pkt.
10. Lewicka Zofia 12 pkt.
11. Machon Maja 30 pkt.
12. Marks Anna 12 pkt.
13. Siarka Patryk 9 pkt.
14. Siodlaczek Karolina 30 pkt.
15. Slawik Frank 42 pkt.
16. Śmiech Nina 14 pkt.

Liczba punktów gwarantująca przyjęcie do przedszkola wynosi min. 12 punktów.

 

W dniach od 12.04.2016 do 18.04.2016 należy złożyć oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

 

 

Dokumenty do pobrania:

>>> Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2016/2017

>>> Oświadczenie o zatrudnieniu

>>> Oświadczenie o dochodach

>>> Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

>>> Oświadczenie o wielodzietności

>>> Oświadczenie rodziny objętej nadzorem kuratorskim bądź objętej pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej

>>> Oświadczenie woli