Blue Flower

 >>> Komunikat dyrektora w sprawie wolnych miejsc w roku szkolnym 2019/2020

Informujemy, że do dnia 14.02.2019 rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola mają obowiązek złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
Nie złożenie deklaracji w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od 01.09.2019 roku.
Druki dostępne w placówkach przedszkolnych

 <<< Zarządzenie Wójta w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego

<<< Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia kryteriów

 

 

 

Ogłoszenie

Publiczne Przedszkole w Brożcu informuje,

że wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na wolne miejsca na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane od dnia 22.02.2019 r. do 07.03.2019 r.

Druki wniosków będą do pobrania na stronie internetowej przedszkola www.ppbrozec.pl

lub w placówkach przedszkolnych.

Wnioski należy składać do dyrektora przedszkola.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

REKRUTACJĘ 2018/2019 ZAKOŃCZONO

 

Przedszkole prowadzi postępowanie uzupełniające na 11 wolnych miejsc do oddziału w Kromołowie.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 03.04.2018 r. do 10.04.2018 r.

 

>>>Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Publicznego Przedszola w Brożcu

 
 
Przypominamy, że do dnia 26.03.2018 r. należy złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia (druki dostępne w placówkach i na stronie poniżej)
 
 
 

>>>Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Brożcu

 

>>> Komunikat dyrektora w sprawie ilości wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2018/2019

 

 

Ogłoszenie

 

Publiczne Przedszkole w Brożcu informuje, że wnioski

o przyjęcie dziecka do przedszkola na wolne miejsca

narok szkolny 2018 / 2019 będą przyjmowane

od dnia26.02.2018 r. do 16.03.2018 r.

Druki wniosków będą do pobrania na stronie internetowej przedszkola  www.ppbrozec.pl lub w placówkach przedszkolnych:

– Publiczne Przedszkole w Brożcu, ul. Miodowa 28

– Publiczne Przedszkole w Brożcu oddział w Kromołowie

Wnioski należy składać do dyrektora przedszkola.


 

>>> Zarzadzenie Wójta Gminy Walce w sprawie określenia terminów rekrutacji

>>> Uchwała Rady Gminy Walce w sparwie ustalenie kryteriów na drugi etap rekrutacji

 

Dokumenty do pobrania:

 

 Załączniki do wniosku:

> Oświadczenie o zatrudnieniu

> Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

> Oświadczenie rodziny objętej nadzorem kuratorskim bądź objętej pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej

> Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie

> Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

>>> Oświadczenie o wyrażeniu woli zapisu do Publicznego Przedszkola w Brożcu

 

 

 Lista dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola w Brożcu

1. Heinz Matylda
2. Kurpiela Emilia
3. Płachetka Piotr
4. Przywara Iga
5. Sowik Marta

Lista dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola w Brożcu oddział w Kromołowie

1. Kloske Karol
2. Kwiecień Anastazja
3. Kipka Piotr
4. Krolik Błażej


 

Lista dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Brożcu

  1. Heinz Matylda           3 pkt
  2. Kurpiela Emilia         36 pkt
  3. Płachetka Piotr           3 pkt
  4. Przywara Iga             15 pkt
  5. Sowik Marta             15 pkt

Liczba punktów gwarantująca przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Brożcu wynosi 3 pkt.

 

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Brożcu oddział w Kromołowie

  1. Kloske Karol               45 pkt
  2. Kwiecień Anastazja     33 pkt

Liczba punktów gwarantująca przyjęcie do Publicznego Przedszkola

w Brożcu oddział w Kromołowie wynosi 33 pkt

 

 

Lista dzieci niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Brożcu

oddział w Kromołowie

  1. Kipka Piotr
  2. Krolik Błażej

 


Dokumenty do pobrania:

>>> Wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Brożcu na rok szkolny 2017/2018

Załączniki do wniosku:

> Oświadczenie o zatrudnieniu

> Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

> Oświadczenie rodziny objętej nadzorem kuratorskim bądź objętej pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej

> Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie

> Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

 

>>> Oświadczenie o wyrażeniu woli zapisu do Publicznego Przedszkola w Brożcu

 

 

 

 

 

 

 

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola w Brożcu

 

Lista dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola w Brożcu przy ul. Miodowej 28

1. Bannert Maksymilian
2. Brzank Lena
3. Gawron Martyna
4. Miczka Piotr
5. Wosczyna Aron

 

Lista dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola w Brożcu oddział w Kromołowie

1. Blacharski Jan
2. Gramala Marek
3. Hadasz Igor
4. Kipka Paweł
5. Klinke Paulina
6. Kowalska Emilia
7. Lewicka Zofia
8. Machon Maja
9. Marks Anna
10. Siodlaczek Karolina
11. Slawik Frank
12. Śmiech Nina

 

Lista dzieci nieprzyjętych do wybranego przez siebie oddziału Publicznego Przedszkola w Brożcu na rok szkolny 2016/2017

1. Bulla Julia
2. Heinz Milena
3. Krych Emilia
4. Siarka Patryk

Liczba wolnych miejsc w oddziale w Brożcu: 5

 

DODATKOWA INFORMACJA

Po utworzeniu dodatkowego oddziału w Publicznym Przedszkolu Walcach zostaną zwolnione miejsca w oddziale zamiejscowym Publicznego Przedszkola w Brożcu w Kromołowie, przez dzieci zapisane równocześnie do obydwóch przedszkoli, wtedy to będzie możliwe przyjąć pozostałe dzieci zainteresowanych rodziców.


Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Brożcu

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Brożcu na rok szkolny 2016/2017

1. Bannert Maksymilian 0 pkt.
2. Brzank Lena 0 pkt.
3. Gawron Martyna 0 pkt.
4. Miczka Piotr 30 pkt.
5. Wosczyna Aron 0 pkt.

Liczba punktów gwarantująca przyjęcie do przedszkola wynosi 0 punktów.

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Brożcu oddział w Kromołowie na rok szkolny 2016/2017

1. Blacharski Jan 12 pkt.
2. Bulla Julia 6 pkt.
3. Gramala Marek 12 pkt.
4. Hadasz Igor 36 pkt.
5. Heinz Milena 6 pkt.
6. Kipka Paweł 30 pkt.
7. Klinke Paulina 12 pkt.
8. Kowalska Emilia 18 pkt.
9. Krych Emilia 0 pkt.
10. Lewicka Zofia 12 pkt.
11. Machon Maja 30 pkt.
12. Marks Anna 12 pkt.
13. Siarka Patryk 9 pkt.
14. Siodlaczek Karolina 30 pkt.
15. Slawik Frank 42 pkt.
16. Śmiech Nina 14 pkt.

Liczba punktów gwarantująca przyjęcie do przedszkola wynosi min. 12 punktów.

 

W dniach od 12.04.2016 do 18.04.2016 należy złożyć oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

 

 

Dokumenty do pobrania:

>>> Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2016/2017

>>> Oświadczenie o zatrudnieniu

>>> Oświadczenie o dochodach

>>> Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

>>> Oświadczenie o wielodzietności

>>> Oświadczenie rodziny objętej nadzorem kuratorskim bądź objętej pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej

>>> Oświadczenie woli