Rekrutacja

Rekrutacja


W związku z zaistniałą sytuacją listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą dostępne na stronie internetowej przedszkola.

Oświadczenie o woli przyjęcia do przedszkola, prosimy składać zdalnie (skan - na adres email: przedszkole.brozec@wp.pl )
lub zdjęcie na numer telefonu 602594173 do 2 kwietnia 2020.

Wyniki rekrutacji
Oświadczenie woli

Lista dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola w Brożcu