Segreguj.pl

Segreguj.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódźtwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu realizowany jest konkurs "Segreguj pl. oraz Bieg Zajączka.

REGULAMIN KONKURSU „SEGREGUJ.PL 2019/2020”Edycja VII


W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się 4 Bieg Zajączka w ramach którego zbierane są środki finansowe na remont sali i doposażenie Oddziału Chirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
W związku z zaistniałą sytuacja termin biegu zostanie ustalony i podany do informacji.