"Czyste Powietrze Wokół Nas"

"Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

 Założenia programu: 
1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów. 
3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych. 
4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. 
5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne. 

 Cele szczegółowe programu: 
1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów. 
2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego. 
3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
4.  Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów. 
5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym. 

 Struktura programu 
Program skierowany jest do dzieci i składa się z pięciu zajęć warsztatowych.
 Tytuły zajęć: 
* Wycieczka. 
* Co i dlaczego dymi. 
* Jak się czuję, kiedy dymi papieros? 
* Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
* Jak unikać dymu papierosowego? 

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.

 Metodyka programu 
Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej akcentuje aktywny udział dzieci w procesie uczenia się. W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe dla niego zwyczaje osób palących.
 
 W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 program jest kontynuowany. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację programu w roku ubiegłym i zapraszamy do dalszej współpracy. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania prozdrowotne przyniosą wymierne efekty w zakresie kształtowania prawidłowych zachowań prozdrowotnych dzieci.